Магистрат от Ню Йорк постанови, че Аржентина се е отнесла с неуважение към съда

30.09.2014 | 17:23

Коментар с участиетои на Марк Лехман, президент на JPM Securities и Стивън Паркър от JPMorgan