Изложба популяризира България като атрактивна туристическа дестинация

26.09.2014 | 19:08