Разкрити измами в Китай

26.09.2014 | 15:40

Стивън Енгъл от Bloomberg коментира резултатите от разследване на китайския валутен регулаторен орган, разкриващо множество измами.