Пут опцията на Драги

26.09.2014 | 11:05

Дейвид Инглес от Bloomberg TV коментира перспективата за пазара на акции в Европа и как ЕЦБ влияе на цените на активите.