МО предложи да се създаде ясен каталог на потенциала и способностите на армията ни

24.09.2014 | 17:05