Николай Драгомиров: Цената на тока да се увеличи, така че да е справедлива да всички

19.09.2014 | 10:27