Шотландия избира дали да стане независима държава

18.09.2014 | 09:22