Полиграф плюс - 11 септември, Мариана Кукушева за цената на хляба и новите правила за етикетите

17.09.2014 | 10:44

В блиц коментара на Светла Петрова по актуални теми - Полиграф плюс - разговор с председателя на Съю за н хлебопроизводителите в България, за очакваните промени в цената на хляба и за задължителното ново етикетиране на стоките от 13 декември