Не бива да се подценяват външните фактори, които влияят върху икономиката у нас

12.09.2014 | 11:38