Ще повлияели планът за стимули на ЕЦБ на Йелън

05.09.2014 | 06:56