Искрен Пенчев: Години на хроничен дефицит не говорят за добра фискална стабилност

04.09.2014 | 11:01