Бомбай превръща гета в небостъргачи

27.08.2014 | 15:44

Бомбай се състои от 7 свързани острова и страда от хроничен недостиг на пространство