Оптимизационен модел за инвестиране на капиталовите пазари

26.08.2014 | 11:12

Гост на предаването е Борис Георгиев, студент в Бизнес унивесрситета в Орхус, получил награда за Най-добра разработка по икономика 2013 година на Световната международна атлантическа икономическа асоциация. Той дава съветите си за капиталовите, форекс и стокови пазари.