Остра липса на храни и горива скоро застрашава страните, засегнати от вируса Ебола

21.08.2014 | 12:14