Липсата на разтеж в Еврозоната ще пренасочи ли капиталовите потоци към САЩ

18.08.2014 | 06:51