Рециклиране - става ли България част от "кръговата икономика"

07.08.2014 | 10:28

Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на Екопак, с коментар за напредъкът на България относно превръщането на отпадъците в ресурси.