Наводнението в Мизия е природно бедствие, подобно на това в съседна Сърбия, заяви доц. Георги Рачев

05.08.2014 | 13:03