Търпим загуби в секторите транспорт, туризъм и търговия с недвижими имоти, коментира Г. Минчев

30.07.2014 | 11:21