Геополитически напрeжения може да понижат печалбата на EasyJet

24.07.2014 | 13:00