Моят живот, моите финанси

23.07.2014 | 11:43

Росица Вартоник, председател на фондация „Инициатива за финансова грамотност“, и Нина Колчакова, програмен директор на фондация „Инициатива за финансова грамотност“, с коментар за възможностите и практиките за повишаване на финансовата грамотност.