Данните на четири ключови компании от потребителския сектор в САЩ обнадеждиха експертите

23.07.2014 | 09:22