Какви са правата ни по време на отпуск?

05.07.2014 | 16:36

Как законът защитава доброволците? Възможно ли е да не се явите на работа, ако живеете в бедстващ район? Законно ли е работодател да уволни някого по време на платен годишен отпуск? Отговорите в събота от 22.30 ч . от Теодора Дичева – Главна инспекция по труда