Купен Пашов, телефон Денят

21.06.2014 | 20:59

Купен Пашов - нач отдел Защита на населението в община Варна