Реиндустриализация и енергетика

18.06.2014 | 14:05

Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК, с коментар за връзката бизнес - енергетика. Във втората част на предаването Красимир Кумчев с коментар за мярка 121 по ПРСР.