Директно

Защо в село Каниц няма избори?
Какво пропуснаха политиците по време на кампанията?