Директно

Голяма част не са в България, карат ги в чужбина
Средната възраст е над 27 години