Видимо и Невидимо

Демокрацията или авторитаризма победиха в Турция
Идва ли краят на 27-годишния спор между Гърция и Македония
Трябва ли да се затворят границите на ЕС