Видимо и Невидимо

От какво и от кого?
Балканите - от „барутен погреб“ в проспериращ регион
Балканите - от „барутен погреб“ до проспериращ регион