Престъпен синдром - епизод 7 (активен до 19.07.2022г.)