Техно

Автомобилите извършват и предварителна заявка за доставка на необходимите резервни части
Оборудваният с камера и монитор робокоп проверява документи и издава глоби
Той ще разполага с горивни клетки от шесто поколение