Удълбочават българо-румънския участък на р. Дунав с ново оборудване

Европейските средства са осигурени по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
Публикувана: От:

Още по темата

 

Ново високотехнологично оборудване ще осигури целогодишното използване на плавателния път по река Дунав. Модерните съоръжения ще позволят на Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на реката да удълбочи фарватера (плавателния път) в критичните му участъци. 

Това удълбочаване е изключително важно за българо-румънския участък, тъй като тук се образуват много прагове. Драгирането на реката ще бъде съобразено с екологичната обстановка, за да не се нарушава естественото равновесие в природата. 

Новото оборудване ще бъде доставено с европейски средства по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020. С реализацията на този проект, Агенцията ще осигури по-лесен достъп до речните пристанища, повишена безопасност на корабоплаването и увеличаване на товаро-оборота. 

Коментари ( 0 )