Българите разпознават най-много лидери в бизнеса и най-малко в политиката

75% очакват вдъхновителите да бъдат двигатели на обществото, показа анкета, проведена от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria
Публикувана:

Проучване на национална телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес каналът Bloomberg TV Bulgaria показа в кои сфери българите разпознават лидери у нас. Над 30% смятат, че са бизнесмени, а едва 10% - политици.

Анкетата, в която взеха участие гостите на конференцията „Образование и бизнес: Бъдещите лидери“, проведена на 11 май 2016, както и посетителите в сайта на събитието edu-business.info, показа, че 86% виждат лидери в България, а 75% очакват те да бъдат двигател на обществото (22% - пример за подражание, 1% - повод за гордост).

Най-много от анкетираните припознават такива хора в бизнес средите - 31%.

Най-малко лидери виждат в политиката - едва 10%.

Разпознаваеми с качествата си са и спортните звезди в България, които печелят симпатии на 23% от хората (в социалната сфера -12%; сред роднини и приятели – 13%; в изкуството – 11%).

Най-важните качества и умения за един бъдещ лидер според по-голямата част от анкетираните са онези, които по-трудно се придобиват чрез обучения - комуникационните умения (76%) и харизмата (58%), а най-ниско оценена като важност е прагматичността (според 26%).

Повечето участници в проучването смятат, че само някои се раждат с лидерски умения, но трябва да ги развиват и в бъдеще (63%), а други вярват, че всеки може да бъде лидер (31%). Проблемът според 42% от анкетираните е, че в България не се стимулира изучаването на достатъчно дисциплини в тази посока.

От бъдещия лидер се очаква и той/тя да се обучава като такъв във всеки етап от развитието си, смятат 63% от отговорилите на въпросите.

Българинът се респектира и от хора с активна гражданска позиция (51%), иновативни идеи (49%) и амбиция (55%), а сравнително малко хора очакват от предводителите да имат талант (30%).

В анкетата взеха участие хора на различна възраст, разделени в 5 категории, като най-много, изразили мнение, са между 36 и 45 г., а най малко – над 55 г. (до 25 г. – 22%, от 26 до 35 г. – 26% и от 46 до 55 г. – 16%), както и от различни населени места (25% са от София, 21% от село, 17% от областен център и 32% от друг град).

Сред тях 64% са жени и съответно 36% - мъже. От тях 91% са с висше образование, 28% работят на ръководна позиция, а 17% са учащи.

Тук ще откриете снимки от конференцията и линкове към видеата с презентациите на участниците.