Медийни партньорства

Националният розов ден бе посветен на повишаване информираността относно рака на гърдата и популяризиране на ранната диагностика
Бургас, Хасково, София, Русе, Плевен и Пловдив ще посрещнат националната екокампания