Мениджмънт

Или могат ли технологиите са насочат вниманието към социални каузи
Онлайн общуването значително променя бизнес комуникацията, коментира експертът