Клуб Investor - архив

Темата на това издание на Club Investor.bg с Ивайло Лаков е конкурентоспособността и икономическия растеж.

Темата в това издание на Club Investor.bg с Ивайло Лаков е конкурентоспособността на българската икономика и икономическият растеж.

Темата на това издание на Club Investor.bg с Ивайло Лаков е конкурентоспособност и икономически растеж на българската икономика

В това издание на Club Investor.bg с Ивайло Лаков темата е конкурентоспособността на българската икономика.

Това е обзорното за месец май 2015 г. предаване на Club Investor.bg с Ивайло Лаков.

Това е обзорното предаване на Club Investor.bg с Ивайло Лаков. В студиото се дискутират водещите събития в страната и в света през май 2015 г.

Това е обзорното предаване за месец май 2015 г. на Club Investor.bg с Ивайло Лаков.

Това е обзорното за месец май 2015 предаване на Club Investor.bg с Ивайло Лаков

Темата в това издание на Club Investor.bg с Ивайло Лаков е образованието и оценката на знанията. Нужна ли е матурата в този си вид?

В това издание на Club Investor.bg с Ивайло Лаков темата е образованието и матурите. Наистина ли това е начинът за оценка на знанията придобити в училище?