Барчин Инанч

Вестник Хюриет
Публикувана:

Barçin Yinanç, Journalist. Hurriyet daily, Turkey


Barçın Yinanç studied international relations at the Middle East Technical University (ODTÜ) in Ankara. She started her carrer in journalism in 1990 in Milliyet daily, one of Turkey’s mainstream newspapers.

She worked in Milliyet’s Ankara bureau as a diplomatic reporter, covering Turkish foreign policy issues, mainly, Turkish – EU relations, transatlantic ties, regional developments from the Middle East to the Caucasus.

She traveled extensively in Europe and the Middle East, covering Turkey’s presidents, prime ministers and ministers visits to these regions. She conducted several interviews with political leaders, including former UN Secretary General Boutros Boutros Gali, King Abdullah of Jordan, Former Israeli Prime Minister Ehud Olmert, former president of Georgia Mikheil Saakashvili, former late foreign Minister of Sweden Anna Lind, former German foreign minister Joscka Fischer.

In 2001 she became a TV reporter for CNN Türk, later becoming a program editor for the same channel. Since 2004 she lives in İstanbul.

She is currently opinion editor of the English language Hürriyet Daily News, where her columns are also published. She also conducts the paper’s weekly interviews. She is invited to provide her comments to various international media outlets like BBC Radio, Al Jazeera English, France 24.

She speaks fluent English and French and very basic German.

 

Барчин Инанч, журналистка от вестник Хюриет, Турция

Барчин Инанч е завършила международни отношения в Техническия университет за Близкия Изток (ODTÜ) в Анкара. Започва кариерата си като журналистка през 1990 в Миллиет, един от водещите турски ежедневници.

Работи в бюрото в Анкара на Миллиет като репортер по дипломатическите въпроси, отразявайки главно въпросите на турската външна политика, турско-европейски отношения, трансатлантическите връзки, регионални проблеми от регионите на Близкия Изток и Кавказ.

Пътува много в Европа и Близкия Изток, отразявайки работата на турските президенти, министър-председатели и министри в тези региони. Правила е много интервюта с политически лидери включително бившия генерален секретар на ООН Бутрос Гали, крал Абдула на Йордания, бившия израелски премиер Ехуд Олмерт, бившия президент на Грузия Михаил Саакашвили, бившия външен министър на Швеция Анна Линд, бившия германски външен министър Йошка Фишер.

През 2001 става ТВ репортер в CNN Türk, след това програмен редактор на същия канал. От 2004 живее в Истанбул.

В момента е редактор Мнения на англоезичното издание Hürriyet Daily News, където излиза колонката й. Прави и седмичните интервюта на вестника. Участва с коментари във водещи международни медии като BBC Radio, Al Jazeera English, France 24.

Говори английски и френски, немски на основно ниво.

 

Since 2014 Barçin Yinanç is among the authors in Blog /in Bulgarian/.
От 2014 Барчин Инанч е част от авторите в секция Блог /на български/

Speaker, Conference Education and Media, Sofia, Oct 5th, 2015, organized by Bulgaria ON AIR and Bloomberg TV.
Барчин Инанч е гост на Конференцията Образование и медии, София, 5 октомври 2015, организирана от Bulgaria ON AIR в сътрудничество с Bloomberg TV.

Коментари ( 0 )