Цените в България - най-ниските в ЕС

Ресторантите и хотелите са над 3 пъти по-скъпи в Дания, отколкото у нас
Публикувана: От:

И през 2017 г. цените на потребителските стоки и услуги са били най-ниски в България в сравнение с останалите страни от Европейския съюз, запазвайки се на 48% от средното за целия съюз. Това показват последните данни на Евростат, публикувани в сряда.

Още по темата

 

През 2016 г. страната отново бе на последно място, както и единствената, в която цените са били наполовината от средните за ЕС.

Като цяло България е и сред трите страни с най-ниски цени по четири от общо 6-е категории. На последно място в ЕС сме в категориите Алкохолни напитки и тютюневи изделия (56% от средното за ЕС), Облекла (80%), както и Ресторанти и хотели (45%), а в категорията Храни и неалкохолни напитки (73%) преди нас са единствено Полша и Румъния.

По отношение на останалите две категории цените за Лични превозни средства в България са на 86% от средното за ЕС, а за потребителска електроника - 93%.

В рамките на целия ЕС през миналата година равнищата на цените за потребителските стоки и услуги се различават значително, ставя ясно още от данните на Евростат.

Най-високи са били цените в Дания (142% от средното за ЕС), следвана от Люксембург (127%), Ирландия (125%), Швеция (125%), Финландия (122%) и Обединеното кралство (117%). 

В Румъния и Полша равнището на цените е малко над 50% от средното за ЕС. 

От данните ясно се вижда, че ценовите равнища на потребителските стоки и услуги в ЕС се различават с почти една трета от най-евтината до най-скъпата държава членка на съюза.

Най-високи са равнищата на цените на храните в Дания, докато най-ниски са Полша и Румъния през миналата година. За сравнима кошница с храни и безалкохолни напитки в ЕС повече от два пъти е разликата между най-скъпата и най-евтината държава. Ценовите равнища варират от 62% от средното за ЕС в Румъния и 65% в Полша до 150% от средното в Дания, следвана от Швеция (125%), Австрия (125%), Люксембург (123%), Финландия (118%), Ирландия (117%), Белгия (112%), Франция (112%) и Италия (112%).

Алкохолът и тютюнът са най-скъпи в Ирландия и Великобритания

Равнищата на цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия показват значителни разлики между държавите членки на ЕС. Най-ниското равнище на цените през 2017 г. след България се вижда в Румъния (69%) и Унгария (70%). Най-високите ценови равнища пък са били наблюдавани в Ирландия (174%) и в Обединеното кралство (157%). На следващите места се подреждат трите северни държави членки на ЕС – Финландия (139%), Швеция (127%) и Дания (123%). Важно е обаче да се отбележи, че тези големи разлики в цените се дължат най-вече на различията при облагането на алкохола и тютюна.

Ресторантите и хотелите са над 3 пъти по-скъпи в Дания, отколкото в България

Ресторантите и хотелите са друга категория, в която се наблюдават големи различия в ценовите равнища. Докато в България равнищата на цените са 60%, или под средното ниво за ЕС, в Румъния и Чехия равнищата на цените са съответно 53% и 60% от средното, а за сравнение в Дания – 151% от средното.

По-малки са различията при потребителската техника, личните превозни средства и дрехите

При потребителската електроника равнищата на цените варират от 86% от средното ниво за ЕС в Ирландия до 110% в Дания и Франция. Облеклото е друга група продукти, която показва по-слаби различия между държавите членки – от 80% от средното за ЕС в България до 134% в Швеция. При личните транспортни средства ценовите равнища са от 81% от средното за ЕС в Словакия до 111% във Финландия, Ирландия и Португалия. 

Още икономически новини четете в Investor.bg

Коментари ( 0 )