365 проекта за научни изследвания и иновации участват в "Хоризонт 2020"

Българските ВУЗ-ове и научните организации ще използват 57,6 млн. евро от програмата на ЕС
Публикувана: От:

Още по темата

 

Активността на българските висши училища и научни организации в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" се увеличава.

Досега те участват в 365 проекта с бюджет от 57,6 млн. евро, но увеличават участието си, като само през последната година са привлечени толкова средства, колкото през първите три взети заедно, пише Investor.bg.

Това пише в годишния доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за периода 2016-2017 г., който Министерският съвет прие днес, съобщи правителствената пресслужба.

Докладът съдържа анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), както и програма за следващата година, включваща целите и мерките за осъществяването им в съответствие с Националната стратегия.

Анализът в доклада показва, че сред учените в България е постигнато приблизително равенство на половете, като жените са 53%, а мъжете – 47% от общия брой изследователи в държавния сектор и в сектор "Висше образование", като в това отношение страната ни е сред водещите държави в ЕС.

През 2017 г., съгласно направено изследване на ЕК, България постига повишение на дела на защитилите образователна и научна степен доктор и на дела на научните публикации на един милион от населението на страната.

Чрез увеличението на тези индикатори е постигнат и ръст на иновационния индекс на страната. България е и сред водещите страни в ЕС и по отношение на дела на публикациите на отворен достъп спрямо общия брой научни публикации.

Развитието на науката в България в настоящия период е свързано с консолидирането на капацитет и концентрация на ресурси за решаване на значими обществени предизвикателства.

Основен елемент на ефективното и ефикасно изпълнение на политиката за научни изследвания е обвързването ѝ с постигнатите научни резултати, пише в доклада.

Снимка: Pixabay

 

Коментари ( 0 )