Една пета ръст при активите на инвестиционните фондове за година

Най голям ръст отбелязват вложенията в балансирани фондове, които на годишна база растат с близо 28% в края на март
Публикувана: От:

За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, се увеличават с 20,5% (621,7 млн. лева) и в края на март достигат 2,659 млрд, лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ).

Спрямо края на декември 2017 г. вложенията растат с 2,4% (86,9 млн. лева).

Още по темата

 

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в края на първото тримесечие е 3,5%, при 3,1% от БВП преди година и 3,6% към края на четвърто тримесечие на миналата година, изчисляват в централната банка.

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, уточняват от БНБ.

Размер и структура на активите

В края на първото тримесечие активите на местните инвестиционни фондове са над 1,346 млрд. лева,
като за една година се увеличават с 20,9% (233,1 млн. лева). В сравнение с декември 2017 г. те се увеличават с 2,1% (27,1 млн. лева).

Към края на първо тримесечие на тази година. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 25,7%
(111,3 млн. лева) до 544 млн. лева, докато преди година бяха 432,7 млн. лева.

Активите на балансираните фондове за една година се увеличават с 27,9% (61 млн. лева) до 279,5 млн. лева.

В сравнение с края на миналата година активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 2,3%(12,3 млн. лева), а на балансираните фондове – с 5%(13.3 млн. лева).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 13,2% (60,6 млн. лева) до 520,9 млн. лева в края на първото тримесечие на годината. В сравнение с декември 2017 г. техните активи нарастват с 0,3% (1,5 млн. лева).

Към края на март 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял –
40,4% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове. Следват ги фондовете, които влагат в облигации, като те притежават 38,7% от общата сума на активите.

Снимка: Pixabay

Продължението на статията четете в Investor.bg

Коментари ( 0 )