Страната ни е на първо място по ръст на заетостта в ЕС

Малко над 236 млн. европейци работят, показват данните на ЕК за последното тримесечие на 2017 г.
Публикувана: От:

Между третото тримесечие на 2016 година и третото тримесечие на 2017 година заетостта във възрастовата група 20-64 години в ЕС расте в почти всички държави в общността. Единственото изключение е Дания, където има минимален спад от 0,1%. Заетостта расте с най-бързи темпове в България (с 4,3 процентни пункта) и в Словения (с 3,6 п.п.).

Още по темата

 

Заетостта в ЕС вече достига 72,3% и общността може да успее да постигне целта от 75% заетост до 2020 година. Това показва последният тримесечен доклад за състоянието на трудовия пазар, изготвен от Европейската комисия.

От данните е видно, че започва процес на възстановяване и към края на анализирания период само в осем държави от ЕС заетостта е под нивото от 2008 година. Най-видимо това е в Гърция (по-ниско с 8,1 пункта) и Кипър (-4,9 пункта). В същото време в Унгария и Малта броят на заетите е с 12 пункта по-висок спрямо нивото през 2008 година.

От данните е видно, че през третото тримесечие на 2017 година заетостта варира в много широки граници - от 82% в Швеция до 58% в Гърция.

Като цяло заетостта в ЕС и еврозоната през третото тримесечие се увеличава - съответно с 0,3% и 0,4% спрямо второто тримесечие на 2017 година. Спрямо последните три месеца на 2016 година заетостта се повишава с 1,7% и в двата региона, което означава допълнителни 4 млн. работещи, от които 2,7 млн. - в еврозоната.

Към края на 2017 година в ЕС работят 236,3 млн. души, от които 156,3 млн. са в еврозоната и все по-малко домакинства харчат от спестяванията си, за да покрият своите месечни разходи. Към средата на 2017 година на 14% от домакинствата в ЕС не им достигаха месечните приходи, за да плащат разходите си. Пикът беше в края на 2013 година, когато 17% от домакинствата в общността бяха в тази ситуация.

Данните показват още и подобряване на продуктивността на труда, макар че в някои държави ръстът е слаб. Най-добро е представянето на Латвия, Литва, Полша и Румъния, където продуктивността на труда се повишава с над 3% на годишна база към третото тримесечие на 2017 година.

Снимка: Pixabay

Още икономически новини четете в Investor.bg

Коментари ( 0 )