Икономика

Преди нас се нареждат Унгария, следвана от Латвия, Хърватия и Литва
Еврозоната бележи излишък в търговията с останалата част от света