Директно

Всяко дете може да се качи в планината
Пишат книга за любовта