Директно

Oколо 10 000 униформени ще скандират
Събрани само за седмица