Директно

Защо расте разликата между бедни и богати
Георги Колев иронизира творбата си, но настоява, че всеки има право на избор