Лекарският съюз прие да подпише анекса към Националния рамков договор

В документа е предвидено поставяне на видеокамери в кардиологии в страната
Публикувана: От:

Още по темата

 

Лекарският съюз прие да подпише анекса към Националния рамковия договор. В документа са предвидени нови механизми за контрол, като поставяне на видеокамери в инвазивните кардиологии в страната. 

Целта на видеонаблюдението е да следи дали отчетените пациенти и процедури са реални. Камерите ще бъдат поставяни на входовете на ангиографските зали, а записите от тях ще се представят само ако бъдат искани при проверка. 

Директори на болници разясняват, че и в момента в болниците се използват камери за видеонаблдение. Те служат както за повече сигурност, така и за учебни цели. 

Според представители на пациентски оранизации - готвените промени нарушават правата на пациентите. 

Лекарите напомнят, че Единствено операциите, които ще се изучават могат да бъдат показвани, но само с подпис и съгласие на пациента.

Отново с цел повече контрол ще се следи заетостта на леглата в болниците, чрез специален софтуер. Лечебните заведения нямат право да надвишават капациетета на отделенията си.

Коментари ( 0 )