Над 40% от българските ученици до 15 г. не могат да разберат това, което четат

През 2014 г. процентът е 39.4%, през 2017-а той вече скача на 41.5%
Публикувана: От:

Още по темата

 

Над 40% от българските ученици до 15 г. не могат да разберат това, което четат, сочи доклад на екрокомисаря по образованието Тибор Наврачич. Това означава, че почти всеки втори ученик не може да осмисли текста.

Страната ни е на последно място в ЕС по този показател, като в доклада се посочва още, че нещата не се подобряват, а напротив – влошават се, съобщиха от Dnes.bg. 

През 2014 г. процентът е 39.4%, през 2017-а той вече скача на 41.5%.

В доклада се проследява изпълнението на шест образователни цели, които страните членки трябва да изпълнят до 2020г. Според една от тях процентът на децата с недостатъчни знания и умения по четене, математика и науки трябва да падне под 15 на сто.

Другите са свързани с ранното отпадане на учениците от образователната система, обхватът на децата в предучилищно обучение и нивото на заетост сред новозавършилите.

При работещите новозавършили имаме чувствително подобрение - от 65.4% на 77.7%. Средно за ЕС процентът е 80 на сто. Важен акцент, който трябва да се изпълни е и висшистите между 30 и 34 г. да стигнат до 40%.

По този показател страната ни има подобрение – от 30.9% през 2014г., то през 2017г. висшистите между 30 и 34 г. са достигнали 32.8% от всички.

"България прилага реформи на всички нива в образованието, то е сред политическите приоритети. Въпреки че мерките все още не успяват да се справят с предизвикателствата има целенасочени усилия за намаляване на ранното детско отпадане от училище", отбелязва еврокомисар Тибор Наврачич, цитиран от "Монитор".

Снимка: Pixabay

Четете повече на Dnes.bg.

 

Коментари ( 0 )