България остава обект на мониторинг от страна на ЕК и през 2018 г.

Причината са прекомерените икономически дисбаланси в страната ни
Публикувана: От:

България ще остане обект на мониторинг и през 2018 г. заради прекомерните икономически дисбаланси, които се наблюдават в страната. Това обяви Европейската комисия (ЕК) днес в Доклада си за механизма за предупреждение за 2018 г.

Още по темата

 

Комисията започна задълбочени прегледи на 13 държави членки, включително България, през ноември миналата година, с цел да анализира дали са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те. Специалният мониторинг е насочен към ответните мерки на страните чрез по-активен диалог с националните органи, експертни мисии и доклади за напредъка.

Още по темата

 

Финландия отпада от мониторинга, но в процедурата остават Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Холандия, Португалия, Словения, Франция, Хърватия и Швеция. Според предоставената информация Комисията ще представи задълбочените прегледи в докладите по държави през февруари 2018 г.

Докладът припомня, че през февруари 2017 г. Комисията e заключила, че България преминава през прекомерни макроикономически дисбаланси, включително уязвимости във финансовия сектор в комбинация с висока корпоративна задлъжнялост и на фона на незавършени корекции на пазара на труда. Според актуализираните данни на ЕК няколко показателя продължават да не отговарят на допустимите прагове, най-вече нетните инвестиционни международни позиции и реалният растеж на цените на жилищата.

Отрицателните нетни инвестиционни международни позиции (НИМП) остават над прага, но продължават да се подобряват, докато текущата сметка се приближава към значителен излишък, коментира ЕК. Според доклада по-голямата част от НИМП са свързани с нетни задължения по преки чуждестранни инвестиции, което намалява външните рискове.

Частната задлъжнялост обаче продължава да е повод за тревога, особено за нефинансовите компании, където нивото на необслужваните заеми остава високо въпреки продължаващия процес на намаляване на задлъжнялостта.

Комисията допълва, че все пак са предприети стъпки за намиране на решения за уязвимостите във финансовия сектор. Въпреки благоприятната макроикономическа среда обаче функционирането на сектора все още е затруднено от продължаващите тревоги около слабото управление, качеството на активите и надзора.

В доклада се посочва, че продължава да се вижда и възстановяване на пазара на труда, като очакванията са безработицата да спадне дори под прогнозата. Непрекъснатите структурни проблеми, например високият дял на трайно безработните, както и несъответствието между уменията и квалификацията, са довели до недостатъчно развитие на човешкия капитал и натежават на заетостта.

В същото време се очаква разходите за заплащане и труд да се ускорят най-вече заради недостига на работна ръка в някои сектори и на плановете за повишаване на минималната работна заплата през 2018-2020 г.

Още икономически новини и анализи четете в Investor.bg

Снимка: Pixabay

Коментари ( 0 )