Започна съдебното изслушване по обявяването на фалит на Детройт

Американският град е в несъстоятелност да доставя публични услуги на гражданите си.

24.10.2013 | 10:14
Започна съдебното изслушване по обявяването на фалит на Детройт

Федералният съд в САЩ започна изслушването по най-голямата съдебна процедура за обявяване на банкрут на град в САЩ. Затъналият в дългове Детройт е в несъстоятелност да доставя публични услуги на гражданите.

Прогнозите са, че предстои дълъг процес, в рамките на който ще бъдат разпитани много политици и държавни служители.

По време на процеса ще бъде обсъдено и как пенсионерите ще получават пенсиите си.

Над 1/3 от гражданите на Детройт живеят под минималния праг на бедност, обявен от американското правителство. 
В града има 78 хиляди изоставени сгради.

Едва 40% от уличното осветление в града функционира.

Населението се стопи до 700 хиляди жители, от почти 2 милиона преди няколко десетилетия. Едва 53% от собствениците на имоти са платили дължимите си данъци за 2011.

Евентуално решение на съда за преструктуриране на дълга на Детройт може да начертае пътя за подобно решение на проблемите на други затънали във финансови проблеми американски градове.