ЕЦБ започва банковите стрес тестове от ноември

Банките, които имат нужда от капитал, ще трябва да разчитат на частни източници, а публичната подкрепа може да се наложи да бъде изтеглена.

23.10.2013 | 15:41
ЕЦБ започва банковите стрес тестове от ноември

Европейската централна банка (ЕЦБ) започва да провежда банковите стрес тестове от ноември, като планира да обхване балансите на 130 банки в държавите от еврозоната, съобщава MarketWatch.

Централната банка на европейския паричен съюз съобщи днес, че ще поиска от всички банки, които ще преминат стрес тестове, да заделят 8% от капитала им като буфер за покриване на евентуални загуби от проблемни кредити и други проблемни активи в балансите им.

ЕЦБ, която от следващата година поема нова роля – на единен надзорник на банките в еврозоната, уточни, че ще прегледа както балансовите, така и задбалансовите активи на финансовите институции.

Прегледът на банковите баланси ще се извършва съобразно стандартизирана дефиниция за проблемните кредити, която беше публикувана в понеделник от Европейския банков регулатор. Всички кредити с просрочие над 90 дни ще се класифицират като необслужвани.

Стрес тестовете са „важна стъпка за Европа и за бъдещето на икономиката на еврозоната“, коментира председателят на ЕЦБ Марио Драги в изявление. „Очакваме, че резултатите от тази оценка ще засилят доверието на частния сектор в банките от еврозоната и в качеството на техните баланси“, допълва се в съобщението.

Ако инспекторите установят недостиг на капитал, проблемните банки ще трябва да предприемат „коригиращи мерки“, т. е. - рекапитализация, като ще им бъдат поставени срокове за това.