Съветът на ЕС обсъжда преговорите с Китай за инвестиционно партньорство

По време на конференция на конференция на Световната търговска организация ще бъдат разгледани възможностите за инвестиции в източна Европа.

18.10.2013 | 10:12
Съветът на ЕС обсъжда преговорите с Китай за инвестиционно партньорство

Съветът на ЕС по външни работи и търговия заседава днес в Люксембург. Основните точки, върху които ще се състои дискусията включват даването на мандат на ЕК да преговаря с Китай за подписване на споразумение за инвестиционно партньорство. То ще гарантира по-широк достъп на европейски компании на китайския пазар. Възможностите за инвестиции в източна Европа и стратегията на ЕС на предстоящата конференция на Световната търговска организация също ще бъдат обсъдени.

Темата за все по-силния натиск от страна на Русия върху източните партньори на ЕС – Украйна, Молдова и Грузия, също ще бъде разгледана. Ресорните министри ще обсъдят потенциалните възможности за повишаване на търговията и инвестициите в тези държави, като отговор на политиката на Москва. Друга задача пред Съветът по външни работи и търговия, е да начертае стратегията на ЕС за предстоящата конференция на Световната търговска организация, която ще се състои през декември в Индонезия. Очаква се Брюксел да търси начини за улеснение на търговията и реформи в митническите процедури – нещо, което ще улесни търговските потоци и ще намали разходите за бизнеса.

Министрите, отговарящи за търговията в държавите-членки, ще обсъдят и хода на преговорите по предложението за регламент за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава. Напредъкът по преговорите за споразумения за свободна търговия със САЩ и Япония също ще бъде разгледан.