Решения за проблема с боклука на Хонконг (видео)

Репортаж на Уозлин Чин за Bloomberg.

16.07.2013 | 10:20
Решения за проблема с боклука на Хонконг (видео)

Рециклиране и повторно използване на отпадъците са паролата за справяне с проблема с боклука в Хонконг. Повечето от твърдите отпадъци на района се изхвърлят на нерегламентирани сметища и полета. Правителството предупреждава, че след по-малко от 7 години няма да има свободно място в околностите на града. Властите искат да разширят сметищата и да намалят това, които се изхвърля там.

Хранителните отпадъци съставят голяма част от боклука на Хонконг. Намирането на начини за ефективно използване на биорафиниращи технологии би могло да помогне.

Вижте подробностите във видео файла.