Ирландия и Гърция са най-големите длъжници в Европа

Швеция, Дания и Финландия са страните, в които държавните приходи надвишават задълженията им.

10.06.2013 | 12:57
Ирландия и Гърция са най-големите длъжници в Европа

Гърция е страната с най-голям държавен дълг от 350% повече от приходите, в Европа за 2012 г., сочат данни на Европейската комисия. На второ място в класацията се нарежда Ирландия, която често беше давана за пример с възстановяването си на банковия сектор. С дълг от 192 млрд.евро (340% от приходите) страната показва, че през последните четири години способността й за погасяване на държавните дълго намалява.

В челната тройка влиза и Португалия, която също получи спасителна помощ от тройката кредитори. Нейните задължения са 302% от приходите.

Обикновено дълговете се измерват като процент от БВП, но ако се използва съотношението на общите държавни приходи към задълженията се получава по-обективна картина върху възможността на правителствата да погасяват задълженията си, сочи анализ на „The Guardian“.

Националният дълг се погасява от държавната хазна, а не от всички постъпления в икономиката, които участват във формирането на БВП.

Дългът на САЩ, например, е 16 трилиона долара и представлява само 105% от БВП, но в действителност цели 560% от приходите в държавната хазна. Словения и Унгария са сочени за проблемни държави, но се оказва че показателите им на задължения спрямо приходи са по-добри от тези на „отличниците“ Германия и Франция.

Швеция, Дания и Финландия са страните, в които държавните приходи надвишават задълженията им.