Всеки пети служител знае за финансови манипулации на работното си място

42% от директорите, членове на управителни съвети, и висшето ръководство на фирмите са наясно със злоупотребите, пише в изследване.

10.05.2013 | 09:01
Всеки пети служител знае за финансови манипулации на работното си място

Един от всеки петима служители знае за извършени финансови манипулации в собствената си компания през последните 12 месеца, показва проучване на Ernst & Young сред 3 469 служители в 36 държави в регион Европа, Близкия Изток, Индия и Африка.

В изследването се твърди още, че 42 на сто от директорите, членове на управителни съвети, и висшето ръководство на фирмите знаят за нередности във финансовата отчетност на компанията им, а 57 на сто вярват, че подкупите и корупцията са широко разпространени в тяхната държава.

На ниво управителен съвет и висш ръководител повече от 40 на сто от анкетираните заявяват, че продажбите и разходите в компанията им се манипулират. Проучването установява също така, че 38 на сто от всички анкетирани вярват, че компаниите в юрисдикцията им надценяват финансовите си резултати от дейността.

Почти половината анкетирани в бързо разрастващите се пазари са съгласни, че компаниите в техните държави често представят погрешно финансовите резултати от дейността си, в сравнение с 29 на сто от анкетираните в централите в Западна Европа.

Проучването показва, че рисковете от неподходяща отчетност се съчетават с неетичната стопанска среда. 57 процента от всички анкетирани вярват, че подкупите и корупцията са широко разпространени в страната им, като този процент нараства до 67 на сто на бързо разрастващите се пазари. Съотношението, обаче, спада до 26 на сто сред онези, които чувстват, че е обща практика да се използват подкупи за спечелване на договори в собствения им отрасъл.

60 процента от директорите и висшите ръководители вярват, че компанията им би подкрепила хора, които докладват случаи на подозрения за измама, подкуп или корупция, докато едва 34 на сто от останалите служители са съгласни с това твърдение.