Жените в ЕС получават с 16% по-малко от мъжете

България се намира в средата на класацията за равнопоставеност между половете при заплащане.

08.03.2013 | 12:56
Жените в ЕС получават с 16% по-малко от мъжете

Брутното възнаграждение на жените в Европейския съюз е с 16% по-ниско от това на мъжете, показва анализ на Eusrostat. Държавите, в които неравенството в заплащането е най-сериозно са: Естония - 27%, Австрия - 24%Германия, Чехия, Словакия и Англия с по 25%.

Най-малки разлики са отчетени  в Словения – едва 2%. Следват я Полша, Италия и Люксембург.
България се намира в средата на класацията. Заплатите на представителите от силния пол в страната са с 12% повече от тези, на нежния.

Данните на статистическата агенция разкриват и подробности при заплащането за пълен и непълен работен ден.

Най-голяма разлика при непълен работен ден се наблюдава в Испания, където мъжете взимат с 35% повече от жените. Най-малка – в Ирландия, България и Малта. За пълен работен ден жените в Германия взимат с 20% по-малко от мъжете, което е най-високата разлика за ЕС. Най-ниска е е Италия, едва 2%.

Като цяло, по-ниското заплащане за женския труд се дължи вероятно на факта, че след като родят част от жените спират да работят, за да отглеждат децата си, докато мъжете работят за прехраната или заради особености, характерни за различните държави, се обяснява в доклада.